People

Yingwei Pan

JD AI Research

Jun Xu

JD AI Research

Yehao Li

JD AI Research

Ting Yao

JD AI Research

Tao Mei

JD AI Research

Contact

Yingwei Pan: panyw.ustc@gmail.com
Jun Xu: junx1992@gmail.com
Yehao Li: yehaoli.sysu@gmail.com
Ting Yao: tingyao.ustc@gmail.com